Kony Ki Malo

“KONY KI MALO” en aye ginacoya magi coko ikom pwony mapatpat ki Lok pa Lubana. An aye ni latuc lok mada I Ginacoya enaye Lok pa Lubana.

Lok pa Lubana aa “ki malo” tye ki kony mada bot ngat ma tye ki kec ki ryo me lengo.  En ka oweko ginabalane, ojolo Rwot Yecu Kricito o bed I Cwinye, ka en oye ada ki cwinye ducu ni Rwot Yecu ki cwinye ducu ni Rwot Yecu Kriscito Lalarne, Rwot bi nyuto kome bote ka poko kwo Ne me yom cwiny ki mwolo bot en mo olare.

An a niango man I mwaka 1937, pe ya aturo ribe wa ki Rwot watin.  Atiti myero in idyere Bote obed Lalarni ka Rwot TIN, ka pod pe ya in I ye En.

Kony Ki Malo

Leave a Reply